ikt och digitala verktyg · samarbete · Språkutvecklande arbetsssätt · undervisning

När eleverna får bestämma

År 6 har arbetat med arbetsområdet ”Hur Sverige styrs.” I arbetsområdets  slutskede arbetade vi med att bekanta oss med de olika riksdagspartiernas politik. Vi använde oss av följande mall för att dokumentera kring  olika frågeställningarna som eleverna fann. Riksdagspartierna Eleverna arbetade först i grupp om två där de tillsammans hjälptes åt att finna riksdagspartiernas syn på olika samhällsfrågor. Därefter…… Continue reading När eleverna får bestämma

Språkutvecklande arbetsssätt · Svenska · undervisning

När texten utmanar

Kan texten hjälpa mig att förstå ?Processdiagnostiska, tvångsindrivningar , tusenkonstnär – Att läsa förstå och texter kan vara knepigt särskilt om den innehåller begrepp som är svåra……. För några år sedan läste jag Barbro Westerlunds bok Att arbeta bedöma elevers läsförståelse. Samtidigt som jag läste den reflekterade jag mycket kring elevers läsning och hur man…… Continue reading När texten utmanar

ikt och digitala verktyg

Att skapa med lera

Detta inlägg är hämtat från undervisning i år 6. Jag har hämtat inspiration ifrån skolverkets skrift Bedömningsstöd i bild som finns här: https://bp.skolverket.se/documents/10476/0/Bedomning_bild_slutgiltigt.pdf/bf0fa264-aca1-461e-a345-83c4948d457b Uppgiften började med att jag gick igenom med eleverna vilken uppgift vi hade framför oss och vilka förväntningar som fanns på den. Uppgiften bestod av totalt tre moment kan man säga. Skapandet…… Continue reading Att skapa med lera

ikt och digitala verktyg · Svenska · undervisning

Logga ut – att reflektera över sitt egna lärande och sin vardag.

När jag började arbeta som lärare fanns det en tradition på skolan som jag då arbetade på att ha morgonsamling på måndagen. Samlingen kunde innehålla diverse inslag såsom att eleverna fick berätta om sin helg för varandra eller kanske inslag som sång och musik. Jag tillsammans med min dåvarande kollega såg det som en bra…… Continue reading Logga ut – att reflektera över sitt egna lärande och sin vardag.

ikt och digitala verktyg · undervisning

Identitet och livsåskådning

Vad tycker du är viktigt i ditt liv just nu?  Vad händer när livet tar slut? Hur är en bra kamrat? Flera viktiga med ack så svåra frågor kring vem jag är och hur jag ser på livet? Inom religionen har vi under hösten i år 6 arbetat med arbetesområdet ” Identitet och livsåskådning”. Vi började med att samtala,…… Continue reading Identitet och livsåskådning