ikt och digitala verktyg

Med arbetsmaterialet utanför fönstret

När år 5 fick i uppdrag att göra dekorationer till måltidens dag i så gjorde vi rosor av lönnlöv . Tänkte att det var perfekt då vi har ett träd precis utanför klassrummet. Hittade som så många gånger tidigare inspiration via Pinterest och beskrivning i denna länken: http://www.diyacrafts.net/make-a-rose-out-of-a-fall-leaf Här kommer bilder kring vårt arbete och…… Fortsätt läsa Med arbetsmaterialet utanför fönstret

Bild

Många pusselbitar blir det ….

Har använt denna uppgift som en avslutande bilduppgifter på våren i år 6. Att wA/skapa en pusselbit med helt valfritt motiv och innehåll är denna uppgifts ingång. Eleverna får en pusselbit var som de ska färgsätta och även dokumentera kring sin planering inför och under arbetets gång. Planering och mål kring arbetet: I syftestexten:   Genom…… Fortsätt läsa Många pusselbitar blir det ….

ikt och digitala verktyg

Min kompis mosters sa…….

När jag gick min lärarutbildning och hade praktik på ett högstadie arbetade läraren där med ett arbetsområde som gjorde mig mycket intresserad och nyfiken. Området som hon arbetade med var vandringssägner. Hon använde sig delvis av boken ”Råttan i pizzan”. Jag rusade genast till bokhandlarn för att införskaffa mig boken ”Råttan i Pizzan” av Bengt…… Fortsätt läsa Min kompis mosters sa…….

ikt och digitala verktyg · Kooperativt lärande · samarbete

Ny termin = nya grupper

Denna uppgift använde vi oss av i samband med terminsstarten då vi även bildade nya grupper sk a basgrupper i klassen. Uppgiften genomfördes i år 5 men kan förenklas eller problematiserats för att passa äldre elever. Eleverna i vår klass är indelade i grupper om fyra. Lektionen genomfördes på 80 minuter. Den största vinsten med…… Fortsätt läsa Ny termin = nya grupper

Kooperativt lärande · Svenska

Textarbete genom inre – yttre cirkel

I samband med att klassen i år 5 arbetade med Norden och de nordiska språken genomförde vi även denna uppgift.  Grodkungen skriven av den danska författaren HC Andersen var utgångspunkten för detta arbete. Då jag och även eleverna har arbetat med endel Kooperativt lärande strukturer tidigare kändes det naturligt att ta in en av favoriterna…… Fortsätt läsa Textarbete genom inre – yttre cirkel

ikt och digitala verktyg · samarbete · Språkutvecklande arbetsssätt · undervisning

När eleverna får bestämma

År 6 har arbetat med arbetsområdet ”Hur Sverige styrs.” I arbetsområdets  slutskede arbetade vi med att bekanta oss med de olika riksdagspartiernas politik. Vi använde oss av följande mall för att dokumentera kring  olika frågeställningarna som eleverna fann. Riksdagspartierna Eleverna arbetade först i grupp om två där de tillsammans hjälptes åt att finna riksdagspartiernas syn på olika samhällsfrågor. Därefter…… Fortsätt läsa När eleverna får bestämma