ikt och digitala verktyg

Min kompis mosters sa…….

När jag gick min lärarutbildning och hade praktik på ett högstadie arbetade läraren där med ett arbetsområde som gjorde mig mycket intresserad och nyfiken. Området som hon arbetade med var vandringssägner. Hon använde sig delvis av boken ”Råttan i pizzan”. Jag rusade genast till bokhandlarn för att införskaffa mig boken ”Råttan i Pizzan” av Bengt…… Fortsätt läsa Min kompis mosters sa…….

ikt och digitala verktyg · Kooperativt lärande · samarbete

Ny termin = nya grupper

Denna uppgift använde vi oss av i samband med terminsstarten då vi även bildade nya grupper sk a basgrupper i klassen. Uppgiften genomfördes i år 5 men kan förenklas eller problematiserats för att passa äldre elever. Eleverna i vår klass är indelade i grupper om fyra. Lektionen genomfördes på 80 minuter. Den största vinsten med…… Fortsätt läsa Ny termin = nya grupper

Kooperativt lärande · Svenska

Textarbete genom inre – yttre cirkel

I samband med att klassen i år 5 arbetade med Norden och de nordiska språken genomförde vi även denna uppgift.  Grodkungen skriven av den danska författaren HC Andersen var utgångspunkten för detta arbete. Då jag och även eleverna har arbetat med endel Kooperativt lärande strukturer tidigare kändes det naturligt att ta in en av favoriterna…… Fortsätt läsa Textarbete genom inre – yttre cirkel

ikt och digitala verktyg · samarbete · Språkutvecklande arbetsssätt · undervisning

När eleverna får bestämma

År 6 har arbetat med arbetsområdet ”Hur Sverige styrs.” I arbetsområdets  slutskede arbetade vi med att bekanta oss med de olika riksdagspartiernas politik. Vi använde oss av följande mall för att dokumentera kring  olika frågeställningarna som eleverna fann. Riksdagspartierna Eleverna arbetade först i grupp om två där de tillsammans hjälptes åt att finna riksdagspartiernas syn på olika samhällsfrågor. Därefter…… Fortsätt läsa När eleverna får bestämma

Språkutvecklande arbetsssätt · Svenska · undervisning

När texten utmanar

Kan texten hjälpa mig att förstå ?Processdiagnostiska, tvångsindrivningar , tusenkonstnär – Att läsa förstå och texter kan vara knepigt särskilt om den innehåller begrepp som är svåra……. För några år sedan läste jag Barbro Westerlunds bok Att arbeta bedöma elevers läsförståelse. Samtidigt som jag läste den reflekterade jag mycket kring elevers läsning och hur man…… Fortsätt läsa När texten utmanar

Bild

Att skapa med lera

Detta inlägg är hämtat från undervisning i år 6. Jag har hämtat inspiration ifrån skolverkets skrift Bedömningsstöd i bild som finns här: https://bp.skolverket.se/documents/10476/0/Bedomning_bild_slutgiltigt.pdf/bf0fa264-aca1-461e-a345-83c4948d457b Uppgiften började med att jag gick igenom med eleverna vilken uppgift vi hade framför oss och vilka förväntningar som fanns på den. Uppgiften bestod av totalt tre moment kan man säga. Skapandet…… Fortsätt läsa Att skapa med lera