undervisning · Bild

Enpunktsperspektiv

Under tre lektioner arbetade vi med enpunktsperspektiv. Vi började faktiskt med att eleverna fick ordet presenterat för sig. Eleverna funderade först på egen hand, sedan tillsammans. Det var inte helt enkelt ens att säga ordet. De delade upp ordet i en- punkts- perspektiv. Därefter förklarade jag begreppet med stöd av följande bild. Eleverna fick därefter…… Continue reading Enpunktsperspektiv

ikt och digitala verktyg · undervisning

Identitet och livsåskådning

Vad tycker du är viktigt i ditt liv just nu?  Vad händer när livet tar slut? Hur är en bra kamrat? Flera viktiga med ack så svåra frågor kring vem jag är och hur jag ser på livet? Inom religionen har vi under hösten i år 6 arbetat med arbetesområdet ” Identitet och livsåskådning”. Vi började med att samtala,…… Continue reading Identitet och livsåskådning

ikt och digitala verktyg

Källkritik – Vad är sant på internet?

Efter sommarlovet startade vi upp ett gemensamma arbete med olika ingångar kring källkritik i år 6. Lenitha fokuserade på Källkritik – hur är jag på internet? ( se annat inlägg) och jag fokuserade i Samhällskunskap och sv/ sva på Källkritik – Vad är sant på nätet? Lpp för arbete: https://sidekicksikt.files.wordpress.com/2017/12/kc3a4llkritik-sv-sva-sk.pdf Kände som om jag själv…… Continue reading Källkritik – Vad är sant på internet?

ikt och digitala verktyg

Källkritik – Hur är jag på internet?

Vi har i klassen arbetat med källkritik. Vad kan man lita och inte lita på av allt som vi läser i tidningar och på internet. Vad får man göra/säga/skriva och inte på nätet. Vi har pratat om så kallad netikett. Vi började med att titta och diskutera kring barnkonvention och vilka rättigheter man har. Den…… Continue reading Källkritik – Hur är jag på internet?

ikt och digitala verktyg

Såå kul med programmering!

Vi har börjat med programmering i klassen och alla tycker det är så kul. Efter att ha varit på skolverkets konferens kring förändringar i Lgr 11, de nya direktiven om att införa programmering i skolan och föreläsningen utav Karin Nygårds så väcktes min nyfikenhet. Vi använder oss av mycket teknik idag både i och utanför…… Continue reading Såå kul med programmering!

Engelska

Kreativa reklamfilmer på engelska

För att stimulera förmågan att prata muntligt på lektionerna så gjorde vi ett grupparbete i klassen. Uppgiften som grupperna skulle arbeta med handlade om att göra en reklamfilm på engelska. Kriterierna för uppgiften var tydliga. De skulle arbeta tillsammans i ett wordokument som de hade delat mellan sig. De skulle komma på en produkt att…… Continue reading Kreativa reklamfilmer på engelska